Szkolenia okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE

 

Szkolenie okresowe to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D (35 godz. teorii).

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
 2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
 3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
 6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

 

 

Harmonogram szkoleń zawarty jest w Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

 

Polskie regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

 

> Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E (dla osób które osiągnęły 18-21 lat)

> Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (dla osób które osiągnęły 21-23 lata)

> Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (dla osób powyżej 23 r życia)

> Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E E (dla osób powyżej 21 r życia)

> Szkolenia okresowe


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm)

Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701.

Dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Szkolenia okresowe blok tematyczny dla kategorii:

Kwalifikacje wstępna dla prawa jazdy:
kat. C, C+E, C1, C1+E
kat. D, D+E, D1, D1+E

nie tylko w formie wykładów!!!

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną / kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Państwu kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

W cenie kursu płyta poślizgowa.
W cenie kursu materiały szkoleniowe:

 • Dostęp do platformy internetowe.
 • Testy
 • Podręcznik

*Cena nie obejmuje badań lekarskich oraz psychologicznych