romet-3Romet Zetka 50

 

 

 

 

 

 

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

Motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny   o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

 

 

romet-2romet-1  romet-3

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIE