Kurs operatora wózka widłowego 

Kurs przygotowujący do obsługi wózków jezdniowych: naładownych, unoszących, podnośnikowych, ciągnikowych oraz specjalnych.

Cel kursu:

Uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi

Na naszym kursie uzyskacie Państwo kwalifikacje do kierowania wózkami następujących typów:

 • Naładowne
 • Unoszące
 • Podnośnikowe
 • Ciągnikowe
 • Specjalne

System zajęć:

Zajęcia od poniedziałku do piątku, (2- 3 razy w tygodniu), w godzinach popołudniowych

Opis kursu:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka
 • Wiadomości o Dozorze Technicznych

Kurs prowadzony jest przez wykładowców posiadających udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i obsługi wózków oraz spełniających wszystkie wymagania zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi prowadzenia ośrodków szkoleniowych oraz zatrudnienia kadry dydaktycznej.


Kliknij by wrócić na górę strony