ne8a0045Suzuki Gladius

  • Rok produkcji 2013 r.
  • pojemność 645 cm3
  • moc 35 kW
  • Silnik V-2 cylindorwy

 

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy
tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

 

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIE