Cele szkolenia kursu HDS:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 • posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,
 • znał warunki techniczne dozoru technicznego,
 • znał budowę żurawia,
 • znał sprzęt podstawowy i pomocniczy,
 • znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,
 • znał przepisy bhp obowiązujące operatora żurawia,
 • potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

 

Ukończenie SZKOLENIA potwierdzone EGZAMINEM PANSTWOWYM w Urząd Dozoru Technicznego.

Po ZDANYM EGZAMIN uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczeniem kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego + zaświadczenie UE.

 

Program szkolenia:

 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Budowa żurawi.
 • Sprzęt pomocniczy.
 • Eksploatacja żurawi.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.
 • Zajęcia praktyczne.

Wykładowcy:

Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem oraz stażem zawodowym.
Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w dwóch kategoriach:

 

kategorii I Ż uprawniającej do obsługi żurawi:

 • Wieżowych;
 • Szynowy.

Kategorii II Ż uprawniającej do obsługi żurawi:

 • Samojezdnych;
 • Przenośnych;
 • Stacjonarnych;

 

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora podestów ruchomych – zwyżek: przejezdnych wolnobieżnych nożycowych, przewoźnych, stacjonarnych lub wiszących.

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome – zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego

– IP podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne,

– IIP podestów ruchome: wiszące masztowe i stacjonarne

 

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

 • typy podestów ruchomych: nożycowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne itp.
 • budowa podestów ruchomych
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy
 • BHP podczas obsługi platform roboczych
 • zajęcia praktyczne
 • wiadomości o UDT

Ciągły rozwój techniki transportowej (paletyzacja, konteneryzacja, itp.) powoduje, że urządzenia do transportu wewnętrznego są coraz bardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie i jednocześnie coraz bardziej kosztowne. Dlatego tak ważne jest, aby osoby obsługujące te urządzenie były odpowiednio przygotowane i przeszkolone.

 


Kliknij by wrócić na górę strony