dAutobus

 

 

 

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B. Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E.

 

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIE