Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się obsługą suwnic.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rodzaje uprawnień:

  • uprawnienia kat. II S – suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo,
  • uprawnienia kat. I S – suwnice sterowane z kabiny (przeznaczenie urządzeń: hakowe lub specjalne).

Szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy przeprowadzamy w naszych ośrodkach lub na zlecenie zakładów pracy w całym kraju.


Kliknij by wrócić na górę strony