Kwalifikacja wstępna dla kat: D, D+E, D1, D1+E

Świadectwo kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Dotyczy osób, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 września 2008r. / 21-23 lat /,

Uwaga: Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii: D1,D1+E,D,D+E – wydane przed 10 września 2008r.

 

Dlaczego należy pomyśleć o szkoleniu ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 września 2008r., powinien uzyskać świadectwo kwalifikacji wstępnej.

 

Na czym polega kurs kwalifikacji wstępnej ?

Na czym polega kurs kwalifikacji wstępnej ?
Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki w łącznym wymiarze 280 godzin. Zajęcia obejmują część podstawową, część specjalistyczną dla kierowców autobusów oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych. Po ukończeniu kursu kierowca kierowany jest na egzamin teoretyczny. Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat.

 

UCZESTNICY KURSU:

Do uzyskania świadectwa kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
  • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. D, D +E, D1, D1+E

  • moduł części podstawowej – 195 godz. zajęć teoretycznych,
  • moduł części specjalistycznej – 65 godz. zajęć teoretycznych,
  • moduł części specjalistycznej – 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • moduł części specjalistycznej – 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

 

 

TEST KWALIFIKACYJNY – przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

 

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E ( pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).
Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

> Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E (dla osób które osiągnęły 18-21 lat)

> Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (dla osób które osiągnęły 21-23 lata)

> Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (dla osób powyżej 23 r życia)

> Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E E(dla osób powyżej 21 r życia)

> Szkolenia okresowe


Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz. U. z 2007 r Nr 125 poz. 874 z zm. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym

DZ. U Z 2006 R Nr 235, poz 1701 Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dz. U. z 2008 r Nr 124, poz 805 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 w sprawie szkolenia kierowców

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY

Kursy na:

Kwalifikacje wstępna dla prawa jazdy:
kat. C, C+E, C1, C1+E
kat. D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacje wstępna przyspieszona dla prawa jazdy:
kat. D, D+E, D1, D1+E
kat. C, C+E, C1, C1+E

nie tylko w formie wykładów!!!

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną / kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Państwu kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

W cenie kursu płyta poślizgowa.
W cenie kursu materiały szkoleniowe:

  • Dostęp do platformy internetowe.
  • Testy
  • Podręcznik
W cenie kwalifikacji egzamin Państwowy

*Cena nie obejmuje badań lekarskich oraz psychologicznych