Na początku odpowiedzmy na proste pytanie: Jak jest różnica pomiędzy kierującym a kierowcą?

Definicję tych osób można znaleźć w art 2 pkt 20 i 21 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Kierujący – osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

Kierowca – to innym słowy osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

Co zatem idzie kierujący: nie musi mieć prawa jazdy kierujący rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym jeżeli ma ukończone 18 lat. Nie potrzeba prawa jazdy do prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt.

Kategorie prawa jazdy to uprawnienia do kierowania określonymi rodzajami pojazdów

 1. Kategoria A – motocyklem.
  Warunek: ukończone 24 lata, lub 20 lat jeśli posiadasz minimum 2 lata prawo jazdy kat.A2, orzeczenie lekarskie – możesz kierować motocyklem o dowolnej pojemności i mocy silnika, motorowerem, czterokołowcem lekkim.

 2. Kategoria A1 – motocyklem
  Warunek ukończone 16 lat, orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców lub opiekunów – możesz kierować motocyklem o poj. silnika do 125cm3 i mocy do11 kW (14,5 kM) i stosunku mocy do masy własnej do 0,1kW/1kg. Motocyklem trójkołowym o mocy do 15kW (20,5kM), motorowerem i czterokołowcem lekkim.

 3. Kategoria A2 – motocyklem
  Warunek: ukończone 18 lat, orzeczenie lekarskie – możesz kierować motocyklem o mocy do 35 kW (47,5kM) i stosunku mocy do masy własnej do 0,2kW/1kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15kW, motorowerem i czterokołowcem lekkim.

 4. Kategoria B:

  a)Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

  b)

  • pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą lekka
  • pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą inna niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą inna niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekracza 4250 t kg pod warunkiem uzyskania wpisu kodu 96 w prawo jazdy

  d) Kategorią AM

  e) Kategorią A1 po 3 latach posiadania prawa jazdy kategorii B

  f) Czterokołowcem lekkim oraz innym niż lekki

 5. Kategoria B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;

 6. Kategoria C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

 7. Kategoria C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

 8. Kategoria D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

 9. Kategoria D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

 10. Kategoria T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;

 11. Kategoria B+E -pojazdem określonym w kategorii B łącznie z przyczepą.

 12. Kategoria C+E – pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą.

 13. Kategoria D+E – pojazdem określonym w kategorii D łącznie z przyczepą.

 14. Kategoria C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

 15. Kategoria D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

  miedzynarodowe-prawo-jazdy-lista 

miedzynarodowe-prawo-jazdy  miedzynarodowe-prawo-jazdy-2

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

 

Nasze inne lekcje:

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i czynniki wpływające na jego poziom – Lekcja 2