NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WYPADKÓW

 • nadmierna prędkość

 • młodzi kierowcy

  • brak doświadczenia i umiejętności prowadzenia pojazdu, skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań, stosunkowo częsty udział w sytuacjach typu powrót z dyskoteki w piątek lub sobotę wieczorem + jazda z nadmierną prędkością + alkohol;

 • nietrzeźwi użytkownicy dróg

 • niechronieni użytkownicy dróg

  • piesi, rowerzyści i motorowerzyści, szczególnie zagrożone grupy to dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne (bardzo dużo ofiar śmiertelnych);

 • przejścia dróg w małych miejscowościach

  • miejsca koncentracji wypadków drogowych tzw. czarne punkty;

CZYNNIKI POZA OSOBOWE:

 1. Stan dróg.

 2. Stan techniczny pojazdów.

 3. Warunki zewnętrzne (atmosferyczne).

 4. Dystraktory np.: dzwoniący telefon komórkowy, palenie tytoniu, picie napojów
  i spożywanie pokarmów, rozmowa etc.

 5. Inni uczestnicy ruchu drogowego. osoby, które nie muszą mieć uprawnień do poruszania się po drogach, ale są zobowiązane do znajomości przepisów ruchu drogowego nie znają tych przepisów lub ich nie przestrzegają, my jako kierujący musimy być bardziej uważni i czujni i niejako przewidywać za innych uczestników.

 

Osobami mającymi największy wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym są kierujący pojazdami. Poza tym na kursie na prawo jazdy problem bezpieczeństwo rozpatrujemy z punktu widzenia kierującego pojazdem, czyli z naszego.

 

PREDYSPOZYCJE DO BYCIA KIEROWCĄ

 • podzielność , przerzutność uwagi,

 • precyzja ruchów,

 • refleks,

 • spostrzegawczość,

 • umiejętność oszacowania odległości,

 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,

 • odporność na dystraktory.

 

CECHY OSOBOWE POWODUJĄCE PODNIESIENIE RYZYKA WYPADKÓW

 • agresywność,

 • niska odporność na frustrację,

 • obniżony krytycyzm (brak obiektywnej oceny sytuacji i zagrożenia),

 • wysokie poczucie kontroli; przekonanie, że w każdej sytuacji jest się w stanie zapanować nad pojazdem,

 • „przekonanie o nieśmiertelności”

 

CZYNNIKI OSOBOWE MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 1. Sprawność psychomotoryczna.

 2. Emocje (pozytywne i negatywne). Szczególnie niebezpieczne jest odczuwanie gniewu.

 3. Stres psychologiczny (badania wykazały, że liczba wypadków i wykroczeń wzrastała wraz ze wzrostem poziomu stresu Stres o umiarkowanym natężeniu, wywołujący pozytywną reakcję organizmu (eustres) pobudza i wspomaga sprawne działania. Stres powodujący negatywną reakcję to dysstres. Duże znaczenie ma tu poziom sprawności w prowadzeniu pojazdu i wiara w swoje (realne) możliwości

 

DZIAŁANIE ALKOHOLU, LEKÓW, NARKOTYKÓW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

   1. zmniejsza szybkość twoich reakcji.

   2. ogranicza twoje pole widzenia.

   3. powoduje pogorszenie wzroku.

   4. pogarsza twoją koordynację ruchów.

   5. powoduje obniżenie koncentracji.

 

Polskie prawo karne wyróżnia dwa stopnie odurzenia alkoholowego:

 

STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLO I STAN NIETRZEŹWOŚCI

Stan po spożyciu alkoholu:

 • stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila,

 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 do 0,25 mg w 1dm3

 

Stan nietrzeźwości:

 • stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila

 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25mg w 1dm3

 

KONTROLA TRZEŹWOŚCI UCZESTNIKÓW RUCHU

 

Organ kontroli ruchu drogowego (policja) ma prawo poddać badaniom osobę podejrzaną o to, że jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Badanie to przeprowadzane jest przy użyciu elektronicznego urządzenia pomiarowego (tzw. alkomat) lub przez badanie krwi. Zawsze badaniu takiemu poddawany jest kierujący pojazdem, który uczestniczył w wypadku, w którym są zabici lub ranni.

Badanie może odbywać się za zgodą lub bez zgody osoby badanej. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i karę orzeka sąd.

 

Zapraszamy do innych naszych lekcji:

Uprawnienia do kierowania – Lekcja 1